Ana Sayfa / Beden Dili / Beden Dilinde Gözler

Beden Dilinde Gözler

İnsanoğlu beden dili kullanımını bilinçsiz olarak gerçekleştirmektedir ve farkında olmadan bu iletişim biçimi sosyal iletişimde oldukça etkilidir. Beden dili nedir sorusuna bir cevap verecek olursak, aslında konuşmak dışında iletişim için kullandığımız tüm unsurlardan söz edebiliriz. Örneğin, beden dilinde gözler, büyük öneme sahiptir ki, bunun hakkında söylenegelen deyimler ve özlü sözler de bulunmaktadır. Gözlerimizle verdiğimiz mesajları yönetebilmek ise oldukça zor olmakla birlikte beden dili kursu ile mümkün olabilmektedir. Bizden alacağınız beden dili eğitimi teknikleri içerisinde gözlerle kurulan iletişim de konularımız arasında yer alacaktır.

Beden Dilinde Gözler
Beden Dilinde Gözler

İletişim, insanlığın varlığıyla başlar ve günümüzde bazı bilim adamları, içinde bulunduğumuz çağı “İletişim Çağı” olarak tanımlamaktadır. İletişimin bu kadar geniş bir alana yayıldığı gerçeği, bilim insanlarının bu konularda çeşitli araştırmalar yapmasına imkân vermiş ve bu konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Beden dili nedir ? sorusuna cevap olarak;  1960’lardan beri sözsüz iletişim olarak tanımlanan iletişim aracıdır demek mümkündür. Vücut dilini doğru kullanabilen bireylerin hayatlarının her alanında daha sağlıklı iletişim kurabileceği tespit edilmiştir. Bireysel olarak, gerekli analizleri yapabilecek bir yerde beden eğitimi alırsa, çevredeki iletişim halindeki bireylerin vücut şifresini deşifre ederek çözmeye çalışacaktır. Bu, beden dili eğitimi almış kişilerin insanların iç dünyası hakkında önemli ipuçları kazanmasına izin verirken, birey de şifresiz olma şansını kolaylıkla çözebilir.

Çeşitli kültürlerdeki sayısız araştırmadan elde edilen sonuçların, 6 temel duygu taşıyan yaygın yüz ifadelerinin bulunduğunu gösterdiğini belirtti: mutluluk, korku, öfke, şaşkınlık, hüzün ve tiksinti ve bazı yüz ifadelerinin doğuştan olduğu fikrini ortaya koyuyor.

Sözsüz iletişimde yüz ifadeleri, gözler, beden dili, fiziksel temas, zaman dilleri ve ses dili önemlidir; yüz ifadeleri kişisel duyguların iletilmesinde kelimelerin ardındaki ilk iletişim kanalıdır ve yüz ifadeleri bilinçli ya da istemeden kolayca takip edilebilir. Mutluluk veya şaşkınlık, istenmeyen yüz ifadeleri kısa ömürlü olur ve diğer duygular derhal kapanır. “Bir bakış bir bakışa neler anlatır, bir bakış bir bakışı saatlerce ağlatır” sözü ilk görüşte güçlü bir aşk duygusu olan bakışın gücünü ifade eder. Bilim adamları “insanlar yüzyüze geldiğinde beyindeki hareketin maksimuma ulaştığını, aksi takdirde ilgi ve etkililiğin soluk olduğunu, gözlerin sözsüz iletişimde kullanılabilecek en etkili kanal olduğunu belirttiler. Göz teması başlatılabilir, devam edebilir veya sonlandırılabilir. Beden dilinde gözler davranış değişikliği için de kullanılabilir. Göz teması kurulmazsa kişi sıkılır ve iletişim kesilir. Bu nedenle göz teması tüm iletişim yoluyla geçmelidir. İnsan tarafından elde edilen bilgilerin% 90’dan fazlasının görme duyusu ile elde edilmesi doğruysa, bu gözler tarafından oluşturulan gözler ve bakışlar daha da önem kazanır İnsan vücudunun en belirgin kısmı yüzdür. Yüz en göze çarpan yer, gözler, kaşlarını çatmak, kahkahalar atmak, hüzün, umut, beklenti, karışıklık, öfkeli vb. İnsan yüzündeki ifadeler tarafından verilen ifadeler bize öğrencinin o olduğunu söyler. Gözlerin en ipuçlarını verecek olan gözün ve insanların bir şeyden hoşlanmaları halinde gözbebekleri büyür, göz teması iletişim için önemlidir.

Karşılıklı kişinin bu kişiye iletilmesinde yüz yüze bölge belirleyici bir rol oynamaktadır. Bunlar:

  1. Resmiyet Bakışı: Karşıt kişinin gözleri gözler ile alın arasındaki bölgedeyse, o kişinin o kişiden uzak olması için samimi olmaması gerektiği anlamına gelir.
  2. İletişim Bakışı: Görüşülen kişinin gözleri ile dudaklar arasındaki alan (burun bölgesinde) bakıyorsa, bu iletişim açık, duygusal bir rahatlama şeklidir. Görünüm, diğer kişinin göz seviyesinin altına düşerse, sosyal bir atmosfer yaratılır.
  3. Flört Bakışı: Dudaklar ile göğüs arasında üçgen bölge yapılır. Duygusaldır ve daha fazlasını gösterir. Çoğunlukla dudaklar, çene ve özellikle boyun üzerinde odaklanır. İçgüdüsel olarak yapılan bir bakış türüdür. Kadınlar ve erkekler birbirlerine ilgi duyduklarını göstermek için bu görünümü kullanırlar.

Sonuç olarak, çeşitli kültürlerdeki sayısız çalışmadan elde edilen sonuçların ortak yüz ifadelerinin altı temel duyguyu ifade ettiğini gösterdiğini belirtti. Bunlar mutluluk, korku, öfke, şaşkınlık, keder ve tiksinti. Ankete katılan bölgelere göre, görüş türleri ayrılmıştır; Resmi bakışlar, iletişim bakışları, flört bakışları. Göz temasının tüm kültürler için çok önemli olduğu ve göz teması kuran kişilerin diğerlerinden daha kendine güvenen olduğu belirtilmektedir. Beden dili kursunda verilen eğitimlerle kendinizi iyi ifade ederek, hem işinizde hem de özel hayatınızda başarılı olabilmek için vücudunuzla iletişim kurmayı, iletişim kurmayı öğrenmeyi öğreneceksiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir