Ana Sayfa / Beden Dili / Beden dili nedir?

Beden dili nedir?

Gündelik iletişimden, iş yaşantısına kadar her alanda diksiyon ve beden dili sosyal ilişkilerin akılcı biçimde tesis edilebilmesi için önemli unsurlardır. Beden dili hakkında bilgi sahibi olmak size muhatabınızı daha iyi çözümleyebilme avantajı sağlarken, iletişimde vücut dili hakimiyeti yine muhataplarınızı etki altına alabilmenizi sağlayacaktır. Herkes farkında olmadan doğru ya da yanlış beden dili hareketleri kullanır. Ancak, beden dili eğitimi almış kimselerin hem kendi vücutlarını daha efektif kullanmaları hem de iletişim içerisinde bulundukları kişi veya kitleleri daha kolay etki altına alabilmesi mümkündür. Elbette bunu beden dili kursu ile elde edebilirsiniz. Kurumumuz sizin için etkili beden dilli kullanma ve beden dili analizi eğitimleri vererek sosyal iletişiminizi mükemmel bir forma sokmaktadır.

Beden Dili Nedir?
Beden Dili Nedir?

İnsan, yaşamı boyunca kendisini psikolojik olarak tanımak ve teşvik etmek için var olma aracı olarak çeşitli şekillerde bağlanma ihtiyacı hissetmektedir. Bu nedenle de, iletişim insanlar için yaşamın olmazsa olmaz bir parçasıdır. İletişim kişisel ve sosyal ve kültürel özelliklere sahip olduğundan kişinin bulunduğu toplumsal çevreyle iletişim kurmak, yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır ve yaşamın her anında etkilidir. İletişim, bireyin yaşamı boyunca devam eder ve buna göre iletişim beraberinde etkileşim de getirmektedir. Kişilerarası iletişimde bireyler konuşma dillerini mümkün olan en iyi şekilde kullanırlar ve diğer taraftan daha etkili olmanın bir yolunu bulmak için konuşma becerilerini beden dili ile birleştirirler. Konuşma dili olarak bilinmeyen iletişimde çoğunlukla bilinçsizce kullanılan beden dili olarak tanımlanır. Sözsüz iletişim konusunda akla ilk gelen şey, beden dili, kişinin iç dinamiği ve bedenin yaşadığı ilişkilerdir. İnsan iç dünyanın dışa yansımasıdır ve vücuttaki duygularıdır. Kelimelerin aktarılmasında kullanılan düşünce, beden dili hareketleri ile jest mimik de duyguların aktarılmasında kullanılır. Başka bir deyişle, duyguların fiziksel olarak beden, iç dünya, gönüllü ya da istem dışı fiziki organlar vasıtasıyla anlatmak istedikleri şeylerin dışa doğru hareketidir. Günümüzde beden dili kavramının yeni tanınmış bir kavram olması gerçeğine rağmen, konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde yapılan çalışmaların aslında yıllar öncesine dayandığı görülmektedir.

Konuşmasanız da anlayabilir veya anlaşılabilirsiniz

Konuşmadan önce, insanlar kendisini sadece sözsüz iletişimin tüm yönlerini kapsayan beden dili ile ifade etmeye çalışmıştır ve bu nedenle beden dili insanlar için ilk anlaşma aracı oldu. Bu açıdan insanlar birbirleri ile duygu ve düşüncelerini paylaşmaktaydı. Sonra bazı sesler çıkarmaya başladılar ve vücut dillerini sözcükleri desteklemek ve güçlendirmek için bir unsur olarak kullanmaya başladılar. İletişim ve anlatımı güçlendirmek için duyguları dışa yansıtma misyonunu yerine getiren iletişim biçimi beden dili hareketleridir.

Vücut dili bilinçli olarak kullanılırsa, kişi ilk önce kendisini tanımlamaya, benlik saygısını artırmaya ve çevre ile ilişkilerde iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Bir kişi kendi beden dilini kontrol ederse ve çevredeki insanların vücut dili işaretlerine duyarlıysa, olumlu ilişkiler kurar ve her alanda başarıya ulaşır. Günümüzde kabul gören bir gerçekliktir ki, beden dilini etkili bir şekilde kullanmak için belirli bir eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. İç işleyişlerini bilen ve dışa yansımalarını başarılı bir şekilde yerine getirenler beden dillerini etkin bir şekilde kullanacaktır. Beden dili eğitimi ile kişi kendisini ve başkasını analiz edebildiğinde, diğer tarafı daha kolay anlayabilir ve çevreyle olan ilişkisinde kendisinin istediği gibi ifade edebilir. Kendilerini daha iyi tanıyan insanlar, ilişkilerinde başarılı olacaktır.

Günümüzde, hayatın önemli bir parçası olan iş hayatında beden dili ve eğitimin kullanılması önem kazanmaktadır. İş hayatında beden dili etkin bir şekilde nasıl kullanılacağını öğrenmek için düzenlenen beden dili kursunda eğitim verilmektedir ve bu kurslara aktif olarak katılan kişi sayısı gün geçtikçe artıyor. Beden dili ve diksiyon eğitimleri ile, düzgün ve akıcı konuşmak için vücut dilini nasıl etkin kullanılacağı eğitimlerde anlatılmaktadır. Bu eğitimlerin amacı bireyi etkili bir şekilde ifade etmelerini, topluluk önünde konuşurken heyecanı kontrol etmelerini, seslerini en doğru ve güzel  konuşma yöntemi ile bireylerin sesini etkili bir şekilde kullanabilmeleri sağlanmaktadır. Bu da bireyin beden dilini etkili bir şekilde kullanması ile gerçekleşmektedir. Aksi halde söylediklerimiz karşı tarafın zihninde doğru biçimde aktarılmadığı için iletişim bozulmuş olur. Etkili iletişim için, konuşmadaki dil ile vücudumuzla yaptığımız eylemler birbirleriyle uyumlu olmalıdır.  Çünkü ancak bu sayede sağlıklı bir iletişim kurulmuş olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir